Liastølen Kulturlag

LIASTØLEN KULTURLAG

BLI MED OG STYRK LOKAL NATUR- OG KULTURHISTORIE!


Jo fleire medlemmar dess større tyngde!


Medlemskontingenten er 100,- pr. år, og vi ønsker oss fleire medlemmar.


Ved nyttår 2015 vart foretaket Liastølen Kulturlag stifta med det formål å drive kulturelle aktivitetar gjennom formidling av lokal natur- og kulturhistorie.

Alle som vil kan vera medlemmar av Liastølen Kulturlag.


Det 200 år gamle Liasælet, den gamle Iøa, det vesle fjøset og hagen med om lag 100 ulike planter ligg på leigd grunn og Solveig Sandberg står ansvarleg for leigeavtale med grunneigar. Likevel var det eit ønske å formalisere tiltaket, noko som truleg vil gjere det lettare å søke om midlar til drift av stølsmuseet. Samstundes er det òg eit ynskje å få fleire med i dette dugnadsbaserte arbeidet.


denne bakgunn vart Liastølen Kulturlag stifta ved nyttår 2015.  Liastølen Kulturlag ønsker å drive kulturelle aktivitetar som formidlar lokal natur- og kulturhistorie. Tanken er at Kulturlaget òg skal bidra med praktisk arbeid og vedlikehald av Liastølen. 

Hagen som er tilgjengeleg for publikum heile døgnet frå vår til vinter treng både stell og tilsyn, så det er nok av oppgåver for den som vil!


Ønsker du å bli medlem av Liastølen Kulturlag?  -Ein vert medlem i laget ved å betale kr 100 pr. år til konto eller ved betaling via VIPPS.  Vennligst bruk skjemaet du finn på denne sida.


Som medlem blir du invitert til å ta del i alle aktivitetar på Liastølen. Du vil få tilsendt program for sumaren i forkant av sesongstart.

Ta gjerne kontakt med ein av oss i styret om du vil bidra eller om du har har idear og synspunkt.Vi håpar på stor interesse og mange medlemmar!

Velkomen til fellesskap omkring Liastølen midt i sentrum av Beitostølen.

Ja, eg ønsker å bli medlem i Liastølen Kulturlag!

 
 
 
Eg har betalt kr. 100,- til VIPPS 506368
Eg har betalt kr. 100,- til konto 2135 35 59378
 
 

STYREMEDLEMMAR I

LIASTØLEN KULTURLAG


SOLVEIG SANDBERG

Tlf 915 49 671

sosandb@online.no


BIRTE ASKGAARD

Tlf 997 28 221 birteaskgaard@gmail.com


BEATE SUNDE KNUTSEN

Tlf 924 31 969

beatesundek@hotmail.com


JONAS LUNDE

Tlf 478 80 811

farjonas@online.no

.

Faste medhjelparar:

Trine Melby og Åsta Gran

.

DU KAN OGSÅ STØTTE OSS GJENNOM

GRASROTANDELEN

send SMS: Grasrotandelen 914938457 til 2020    - Eller les her for meir informasjon.

.